Deklaracja zgodności to dokument, który jest wystawiany przez producenta lub dystrybutora. Stwierdza on zgodność produktu z wymaganiami, określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej. Może on być używany i sprzedawany we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Nasze produkty przed wystawieniem deklaracji zgodności zostały poddane procedurze oceny. Na urządzeniach został umieszczony znak CE, potwierdzający spełnienie norm unijnych w zakresie określonym w poniższym certyfikacie.