Pomieszczenia, w których przebywasz powinny być wietrzone trzy razy dziennie po 10 min. Tyle wystarcza, aby usunąć dwutlenek węgla, który kumuluje się w wyniku oddychania. OpenAir cały czas bada poziom CO2 i przypomina o wietrzeniu. Informuje też czy warto to robić, biorąc pod uwagę, jakość powietrza na zewnątrz?